Tìm kiếm SIM
 Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không có số: 123456789
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99  Click xem Hướng dẫn

Danh Sách Sim
STT
SỐ SIM
GÍA BÁN
MẠNG
ĐẶT MUA
1 0969888888 1,500,000,000 sim so dep Viettel 0969888888
2 0987777777 1,500,000,000 sim so dep Viettel 0987777777
3 .0124.8888888 1,200,000,000 sim so dep MobiFone 01248888888
4 0945888888 1,150,000,000 sim so dep VinaPhone 0945888888
5 0909.79.79.79 890,000,000 sim so dep MobiFone 0909797979
6 0972222222 850,000,000 sim so dep Viettel 0972222222
7 09.39.79.79.79 804,999,000 sim so dep MobiFone 0939797979
8 0909898989 800,000,000 sim so dep MobiFone 0909898989
9 0909.89.89.89 800,000,000 sim so dep MobiFone 0909898989
10 09.38.68.68.68 714,999,000 sim so dep MobiFone 0938686868
11 0989.5.99999 680,000,000 sim so dep Viettel 0989599999
12 04.22.666666 666,000,000 sim so dep  0422666666
13 0988488888 666,000,000 sim so dep Viettel 0988488888
14 0973666666 630,000,000 sim so dep Viettel 0973666666
15 01629292929 629,292,929 sim so dep Viettel 01629292929
16 0915777777 575,000,000 sim so dep VinaPhone 0915777777
17 01666999999 520,000,000 sim so dep Viettel 01666999999
18 0966555555 500,000,000 sim so dep Viettel 0966555555
19 0936363636 500,000,000 sim so dep MobiFone 0936363636
20 0919.688888 500,000,000 sim so dep VinaPhone 0919688888
21 0942.68.68.68 490,999,000 sim so dep VinaPhone 0942686868
22 0949.68.68.68 490,999,000 sim so dep VinaPhone 0949686868
23 0919456789 472,000,000 sim so dep VinaPhone 0919456789
24 0936.777777 470,000,000 sim so dep MobiFone 0936777777
25 0969686868 470,000,000 sim so dep Viettel 0969686868
26 0966686868 470,000,000 sim so dep Viettel 0966686868
27 0936777777 465,000,000 sim so dep MobiFone 0936777777
28 0988.86.86.86 450,000,000 sim so dep Viettel 0988868686
29 0919333333 450,000,000 sim so dep VinaPhone 0919333333
30 0909222222 450,000,000 sim so dep MobiFone 0909222222
31 01224444444 444,444,000 sim so dep MobiFone 01224444444
32 0979000000 420,000,000 sim so dep Viettel 0979000000
33 0968.66.8888 400,000,000 sim so dep Viettel 0968668888
34 0989.333333 400,000,000 sim so dep Viettel 0989333333
35 0967799999 400,000,000 sim so dep Viettel 0967799999
36 01629999999 400,000,000 sim so dep Viettel 01629999999
37 0989.599999 389,000,000 sim so dep Viettel 0989599999
38 09.6789.8888 380,000,000 sim so dep Viettel 0967898888
39 09.6789.8888 380,000,000 sim so dep Viettel 0967898888
40 0968668888 379,000,000 sim so dep Viettel 0968668888
41 016.39.39.39.39 379,000,000 sim so dep Viettel 01639393939
42 016.69.69.69.69 369,000,000 sim so dep Viettel 01669696969
43 012.69.69.69.69 369,000,000 sim so dep MobiFone 01269696969
44 01222233333 360,000,000 sim so dep MobiFone 01222233333
45 01222299999 360,000,000 sim so dep MobiFone 01222299999
46 0976.333333 350,000,000 sim so dep Viettel 0976333333
47 0422288888 350,000,000 sim so dep  0422288888
48 09.4444.8888 350,000,000 sim so dep VinaPhone 0944448888
49 0944.68.68.68 350,000,000 sim so dep VinaPhone 0944686868
50 0966797979 343,000,000 sim so dep Viettel 0966797979
51 0988000000 330,000,000 sim so dep Viettel 0988000000
52 0906797979 320,000,000 sim so dep MobiFone 0906797979
53 0986.333.333 320,000,000 sim so dep Viettel 0986333333
54 0986000000 300,000,000 sim so dep Viettel 0986000000
55 012.7777.9999 299,000,000 sim so dep VinaPhone 01277779999
56 096.79.88888 290,000,000 sim so dep Viettel 0967988888
57 096.79.88888 290,000,000 sim so dep Viettel 0967988888
58 0913.66.9999 286,000,000 sim so dep VinaPhone 0913669999
59 0944.88.9999 282,999,000 sim so dep VinaPhone 0944889999
60 0987.86.86.86 280,000,000 sim so dep Viettel 0987868686